by
on
under ,
Permalink

Vad är ett Lekland?

Regnet öser ner och barnen har spring i benen. Vad gör man för att underhålla barnen? För många är lösningen att åka till ett så kallat Lekland.

Lekland har blivit så pass vanligt att det finns i de flesta lite större städer. Detta samtidigt som det i de största städerna som exempelvis Stockholm och Göteborg finns ett flertal lekland för banen att välja mellan.

Med Lekland menas en större lokal som är inredd med en mängd leksaker som barnen kan roa sig med. Överlag är det fokus på att röra sig genom att springa i tunnlar, klättra på nät, studsa på studsmattor och hänga i lianer. Visserligen finns det ibland några få hörn där man kan leka lite mer stillsamt men poängen med ett Lekland är just att barnen ska kunna få utlopp för sin energi trots att de inomhus.

Lekland passar för mycket små barn (småbarnshörnan) upp till 10-12 år. Men det är något olika inriktning på de olika leklanden vilket gör att man bör titta på bilder på dess hemsida innan man åker dit för att bilda sig en uppfattning om vilken ålder de främst vänder sig mot. Men generellt är det 4-10 åringar som har roligast.